Pengumpulan Laporan KP SI-S1


Pengumpulan Laporan KP yang sudah dihard cover yang sudah ditandatangani lengkap dan CD KP dapat dikumpulkan sampai dengan Hari Selasa, 5 Februari 2013 di TU FIK (Bp. Rudi Harjana)

Last Update : 14 Februari 2013