DAFTAR PENERIMA BEASISWA PEMROV 2011


Berikut nama -nama mahasiswa penerima beasiswa pemrov tahun 2011.Selanjutnya mahasiswa tersebut harap mengumpulkan FC.Buku tabungan bank jateng atas nama sendiri.dan melakukan penandatanganan berita acara pencairan beasiswa di ruang Biro Kemahasiswaan (gd.A.Lt1)

 

1.Resa Septiari A11.2009.05130
2.Aprilyani NS A12.2009.03434
3.De Alma Azkiya Falahani A12.2009.03561
4.Febriana Irvinita P A12.2010.04103
5.Tika Setyarini A12.2010.04164
6.Mahalrani Putri AK A14.2010.00917
7.Anggry Windasari A24.2010.00264
8.Dias Wulandari B12.2010.01668
9.Dini Arifiani C11.2009.01055
10.Dian Kusuma Wardani C12.2009.00233
11.M.Imam Mudlofar C12.2010.00317
12.Dwi Hartati D11.2009.00975
13.Vidia As Nurani D11.2010.01074
14.Yeny Rahmawati D11.2010.01200
15.Krisna Ira Permatasari D22.2010.00924
16.Kartika Sakti

 

D22.2010.00994

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Last Update : 30 Desember 2011