JADWAL SIDANG TA TI-S1 27-28 Feb 2017


Harap mahasiswa yang namanya tercantum segera dan mencetak manuskrip dan klepek untuk diserahkan ke dosbing dan penguji masing-masing selambat-lambatnya 2 hari sebelum sidang. Berita acara DIDOWNLOAD dan DICETAK ULANG dari siadin dan diserahkan ke ketua penguji saat ujian. Jika terjadi kelasahan ploting dapat menghubungi koordinator TA TI-S1.


JADWAL TA 1

Hari : Senin
Tanggal : 27 Feb 2017
Waktu : 08.00-Selesai
Ruang : H.2.7
1 A11.2012.07094 GAGIK SISWANTO
2 A11.2012.07264 ACHMAD TAUFIK NIZAMUL FIKRI

Hari : Senin
Tanggal : 27 Feb 2017
Waktu : 08.00-Selesai
Ruang : H.2.5
1 A11.2012.06811 NILA ROSYIDA INSANI
2 A11.2012.06937 MOHAMMAD REZA

Hari : Senin
Tanggal : 27 Feb 2017
Waktu : 10.00-Selesai
Ruang : H.2.7
1 A11.2013.07450 MAHARDITYA RESTU BAHARI
2 A11.2013.07382 DIKA PRANATA

Hari : Senin
Tanggal : 27 Feb 2017
Waktu : 10.00-Selesai
Ruang : H.2.5
1 A11.2012.07185 ASHURI
2 A11.2012.07158 MUHAMMAD AINUN ROFIK

Hari : Senin
Tanggal : 27 Feb 2017
Waktu : 13.00-Selesai
Ruang : H.2.7
1 A11.2012.06816 DENY DUFRON ALIM
2 A11.2013.07408 FRANSISKA ANINDHITA H

Hari : Senin
Tanggal : 27 Feb 2017
Waktu : 14.30-Selesai
Ruang : H.2.7
1 A11.2012.06799 DYAH ANSELA NUGRAHENI
2 A11.2012.07006 AFRIZAL ADAM MAULANA


JADWAL SIDANG TA 2

Hari : Senin
Tanggal : 27 Feb 2016
Waktu : 13.00-Selesai
Ruang : H.2.5
1 A11.2013.07749 RAMA EDWAR SAPUTRA
2 A11.2012.06882 IRFAN WININDYA PUTRA
3 A11.2013.07896 LISA SEROVIA
4 A11.2011.05833 HANDIKA TATARISA

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Feb 2016
Waktu : 08.00-Selesai
Ruang : H.2.7
1 A11.2013.07627 DEBY ARIDA NI'MATUS SA'ADAH
2 A11.2012.06664 BAYU SATRIO UTOMO
3 A11.2012.06883 MA ALVIN PUTRAMA
4 A11.2013.07779 PANJI WINATA

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Feb 2016
Waktu : 08.00-Selesai
Ruang : H.2.5
1 A11.2012.06924 PANDU TARUNA BUANA
2 A11.2013.07394 STEFANO FELIX PRANATA
3 A11.2011.06168 JASWADI
4 A11.2012.06933 ARIE AGUNG SETYA BUDI

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Feb 2016
Waktu : 13.00-Selesai
Ruang : H.2.7
1 A11.2013.07852 ASTRID NUR AULIA
2 A11.2012.06705 ADITYA KURNIAWAN SETIAJI
3 A11.2012.07020 MUHAMMAD TRISTIANTO AJI
4 A11.2013.07842 CHINTYA MAYA SHANTI

Last Update : 28 Februari 2017