KEKURANGAN KELENGKAPAN BERKAS PPA


Diberitahukan kepada mahasiswa dibawah ini segera menghubungi Biro Kemahasiswaan untuk melengkapi kekurangan berkas beasiswa PPA: D11.2013.01603 ANGELLIA FINDI KURNIAWATI D11.2013.01667 NURUL HIKMAH D11.2013.01724 IHWAN D11.2014.01861 EKA PALUPI SETIANY D11.2014.01866 MAYLANI HASTUTI D11.2014.01913 NISRINA AYU SASIA D11.2014.01914 ABDULLAH LUTHFI D11.2014.01910 ANISA KUSUMAWARDANI D11.2014.01928 BAGUS KURNIAWAN SAPUTRA D11.2015.02029 SEPTINA NUGRAHANINGTYAS D22.2014.01462 RACHMAD GHOFAR D22.2014.01540 TRI RIFAYANI D22.2014.01544 DIANA ARSITA OKTAVIANI D22.2014.01566 DWI NURMADIKA FINDIARI D22.2015.01684 DEVI MEILIASARI HASTUTI D22.2015.01702 ENI NUR JANAH D22.2015.01727 MENTARI PUTRI ARYANTI paling lambat tgl 6 April 2016

Last Update : 1 April 2016