revisi KRS Mata Kuliah AKL II


Bagi mahasiswa berikut: B12.2012.02034 BASKORO BUDHI AJI B12.2012.02155 NUR KHASANAH B12.2012.02167 VISIT GADIS NEW HAPPY B12.2012.02178 VINDA ROSIANA DEWI B12.2012.02180 ULFA CHOIRUNNILA B12.2012.02187 RIZA RISQIYAH B 115 B12.2012.02190 SYLVINA RETNANING KOES S B12.2012.02235 LIDWINA DIAN VALENSIA B12.2012.02236 NUR THOYIBAH B12.2012.02281 FERDIANA INDRIANITA DEWI B12.2012.02323 RISDHA DWI PRABOWO Mata kuliah AKL II yang telah diambil harap pindah kelas

Last Update : 24 Februari 2015