PELAKSANAAN UJIAN KP SI-S1


PEKSANAAN UJIAN KP SI-S1

Pendaftaran Ujian KP SI-S1 dapat dilakukan sampai dengan Hari Senin, 29 Desember 2014.

Persyaratan pendaftaran : menyerahkan Buku Bimbingan yang ada tanda tangan dan nilai dari penyelia dan pembimbing kerja praktek.

Pendaftaran di TU FIK (Bp. Rudi Harjana, S.Kom)

Last Update : 30 Desember 2014