PELAKSANAAN UJIAN KP SI-S1


JADWAL KP SI-S1

PENDAFTARAN UJIAN KP              : 20 MEI 2013 - 21 JUNI 2013

                                                  (Pendaftaran di TU FIK dengan Bp. RUDI HARJANA, AMD)

PENGAMBILAN JADWAL                : 26 JUNI 2013

PELAKSANAAN UJIAN                   : 1 JULI - 4 JULI 2013

 

Semarang 8 Mei 2013

Koord. KP SI-S1

Last Update : 14 Agustus 2013